Home / Thiết bị định vị / Giám sát ô tô thông qua hộp đen

Giám sát ô tô thông qua hộp đen

Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện giám sát các ô tô có lắp đặt hộp đen theo như Nghị định của Chính phủ đưa ra. Theo đó toàn bộ các xe ô tô chở khách tuyến cố định, xe chở khách hợp đồng, xe du lịch, xe bus, xe container sẽ bị Tổng cục giám sát các hoạt động. Việc này đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp vận tải và các nhà sản xuất hộp đen ô tô https://vnetgps.vn/nha-san-xuat-thiet-bi-dinh-vi-hang-dau-vnetgps-vn.html

Số lượng xe ô tô tính đến thời điểm hiện tại thuộc diện phải lắp đặt hộp đen và chịu sự quản lý đã lên đến khoảng 50000 chiếc. Tất cả các xe được gắn thiết bị định vị gps https://vnetgps.vn/ sẽ thực hiện truyền tải các thông tin về hoạt động của xe tới hệ thống trung tâm dữ liệu giám sát của Tổng cục đường bộ. Việc truyền tải thông tin phải đảm bảo được tính khách quan và liên tục, khi có bất kì sự dịch chuyển nào của ô tô thì phải có dữ liệu truyền tải đến hệ thống.

hộp đen ô tô giá rẻ TG102V của nhà sản xuất VNET
hộp đen ô tô giá rẻ TG102V của nhà sản xuất VNET

Thông qua dữ liệu mà hộp đen truyền tải đến, mỗi xe sẽ được giám sát bằng một biểu đồ. Toàn bộ các thông tin về xe sẽ được Tổng cục nắm bắt bao gồm: tốc độ của xe, thời gian làm việc, lộ trình di chuyển của xe, số lần đóng/mở cửa xe, số lần dừng/đổ và thời gian dừng/đổ. Hầu hết các thông tin có trong hệ thống quản lý hộp đen của các doanh nghiệp vận tải sẽ có trong hệ thống giám sát của Tổng cục.

Việc giám sát của Tổng cục đường bộ Việt Nam với mục đích nhằm quản lý tốt hơn hệ thống xe ô tô đang hoạt động nhằm đưa hệ thống các xe vào hoạt động ổn định và có quy củ hơn. Đồng thời việc này cũng giúp cơ quan quản lý Nhà nước xử lý kịp thời các vi phạm từ đó hạn chế các vi phạm mà các xe ô tô đã và đang vi phạm.

Xem thêm

Check Also

Giải pháp cho những rối ren của thị trường hộp đen ô tô

Hộp đen ô tô đã dần trở thành một thiết bị quen thuộc với mỗi …